Registratie & Beheer

Dataloggers worden gebruikt voor het registreren van meetwaarden over langere tijd. De dataloggers zijn voorzien van een intern geheugen, batterij en hebben interne of externe sensoren.

Met behulp van een PC worden de interval tijd, start en stop tijd en de te meten grootheden ingesteld. Achteraf wordt de datalogger via de PC uitgelezen en kan het verloop zowel grafisch als in tabelvorm bekeken worden.

Enkele toepassingen: bewaking van temperatuur tijdens het transport van voedingsmiddelen, klimaatmeting in archieven, musea, kantoren, koelkasten, enz.

Naast het achteraf uitlezen hebben wij een uitgebreid systeem voor het continu meten met directe uitlezing (optioneel overal ter wereld via internet), alarmeren als waarden overschreden worden, regelen van systemen naar aanleiding van gemeten waarden, enz

Bel 06 51914340 voor meer informatie