Koudemiddel R404a

 

 

 

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN R-404A is een "quasi-azeotropisch" overgangsmengsel van het type HFK, ontwikkeld voor commerciële en industriële koeling en koeltransport. Dit koudemiddel wordt voornamelijk gebruikt voor nieuwe koelcentrales in super- en hypermarkten, gekoelde opslagplaatsen, vriesinstallaties voor voedingsmiddelen en koelmeubelen voor de bewaring van diepvrieswaren en in koelwagens. Dit koudemiddel kan eveneens R-502 vervangen in bestaande installaties, als een specifieke procedure in acht genomen wordt. OLIËN Een polyolester olie gebruiken (POE). de viscositeit van de gekozen olie laten controleren in functie van uw toepassing en de mengbaarheid met het desbetreffende koudemiddel. VOORZORGEN BIJ HET GEBRUIK Zie het Veiligheidsinformatieblad*. REGELGEVING Het gebruik en de implementatie van R-404A wordt geregeld door EU-verordening 842/2006. Het herstel van de R-404A is verplicht op grond van EU-verordening 842/2006. (Raadpleeg de voorschriften van het betrokken land)